Hakkımda

Prof. Dr. Ulun Uluğ

İstanbul doğumlu Prof. Dr. Ulun ULUĞ Hacettepe Üniversitesinde 1993 yılında tıp eğitimini tamamladıktan sonra Marmara üniversitesinde kadın hastalıkları ve doğum ihtisasını yapmıştır. Daha sonra USMLE (Amerika Birleşik Devletler Tıbbı Ehlliyet) sınavlarından başarıyla geçip Maryland eyaletinde GBMC hastanesinde üreme endokrinolojisi bölümünde fellowship ve yine aynı dal için İsrail Technion üniversitesi Haemek hastanesinde fellowship olarak çalışmıştır. İstanbul Alman hastanesinde Türkiye’deki ilk preimplantasyon genetik tanı ünitesinin kurulmasında rol oynamıştır. 2000 ile 2014 yılları arasında Alman hastanesi ve Bahçeci Umut tüp bebek merkezinde binlerce çifte tüp bebek tedavisi uygulamıştır. Kanser tanısı almış bireylerin ve çiftlerin üreme potansiyellerinin korunması için üreme sağlığı derneği (ÜRSAK) fikrini ortaya koyup kurucu üyesi olmuştur.

Başarıları – Akademik Hayatı
Prof. Dr. Ulun ULUĞ üreme endokrinolojisi ve tüp bebek tedavileri üzerine 25 yıla yakın olan tecrübesi vardır. Infertilite cerrahisi özellikle rahmin doğuştan anomalileri ve rahim içi patolojilerin düzeltilmesi ilgi alanıdır. Konusunda en önde gelen yurt dışı bilimsel dergilerde 50’nin üzerinde yayınlanmış makalesi ve bunlara yapılmış 1600’ün üzerinde atıfı bulunmaktadır. Uluslararası enstitüler tarafından takip edilen RG derecelendirmesinde dünya genelindeki bilim adamlarının %92’sinin üstündedir. Google Scholar tarafından uluslararası atıf açısından kendi dalı içersinde ülkesinde ilk 10 hekim arasında gösterilmiştir.  Ulusal ve uluslararası kongrelere davetli konuşmacı olarak katılmaktadır. İstanbul Altınbaş Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dalı başkanlığını 2015 ile 2017 arasında yürütmüştür. Halen Haliç üniversitesi tıp fakültesinde öğretim üyesi ve fakülte yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

Amerikan Üreme Sağlığı Derneği (ASRM), Avrupa üreme ve embriyoloji derneği (ESHRE), Türk Jinekoloji ve Obstetrik derneği (TJOD) ve Üreme Tıbbı derneği (UTD) üyelikleri bulunmaktadır. Prof. Dr. Ulun ULUĞ,  biri yabancı diğerleri ulusal olmak üzere 5 kitapta bölüm yazarlığı yapmıştır. Sağlık bakanlığı tarafından verilen üremeye yardımcı tedaviler sertifikaları hem klinik uygulamalar hem de laboratuvar uygulamaları için vardır. Prof. Dr. Ulun ULUĞ, Fertilty and Sterility, Human Reproduction, JARGE ve RBM Online gibi prestijli bilimsel dergilerde hakemlik yapmaktadır. 

Görevleri

Dr.Ar.Gör. Tıp Fakültesi Hastanesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul 10/1993-12/1997
Research Fellow Greater Baltimore Medical Center, Johns Hopkins University, Maryland, ABD 8/1998-2/1999
Uzm.  Dr. İstanbul Cerrahi Hastanesi, Istanbul 4/1999-1/2000
Research Fellow Haemek Medical Center, Israel Institute of Technology, Afula, Israil 2/2000- 8/2000
Uzm. Dr. Bahçeci Klniği/Alman Hastanesi, İstanbul 9/2000 -10/2007
Doç. Dr. Alman Hastanesi, İstanbul 10/2007- 8/2009
ÜYT sorumlusu Umut Tüp Bebek Merkezi 9/2009- 12/2013
Genel Sekreter Endometriozis ve Adenomyozis derneği 3/2010- 9/2013
Genel Sekreter/Sayman Üreme sağlığını Koruma Derneği 2/2012 –
Mesul Müdür Umut Tüp Bebek Merkezi 1/2014 – 11/2014
Anabilim Dalı Başkanı İstanbul Altınbaş Kemerburgaz Üniversitesi 9/2015- 10/2017

Bilimsel Yayınları

 1. Uluğ U, Goldman S, Ben-Shlomo I, Shalev E. Matrix metalloproteinase (MMP)-2 and MMP-9 and their inhibitor, TIMP-1, in human term decidua and fetal membranes: the effect of prostaglandin F(2alpha) and indomethacin.Molecular Human Reproduction. ;7:1187-93 (2001)
 2. Uluğ U, Bahceci M, Erden HF, Shalev E, Ben-Shlomo I. The significance of coasting duration during ovarian stimulation for conception in assisted fertilization cycles.Human Reproduction.;17:310-3 (2002)
 3. Jozwiak EA,Uluğ U, Akman MA, Bahceci M. Successful resection of a heterotopic cervical pregnancy resulting from intracytoplasmic sperm injection. Fertility and Sterility;79:428-30 (2003)
 4. Uluğ U, Ben-Shlomo I, Turan E, Erden HF, Akman MA, Bahceci M. Conception rates following assisted reproduction in poor responder patients: a retrospective study in 300 consecutive cycles.Reproductive Biomedicine Online. 2003 ;6:439-43 (2003)
 5. Uluğ U, Aksoy E, Erden H, Bayazit N, Bahceci M. Bilateral internal jugular venous thrombosis following successful assisted conception in the absence of ovarian hyperstimulation syndrome. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology;109:231-3 (2003)
 6. Uluğ U, Bener F, Akman MA, Bahceci M. Partners of men with Klinefelter syndrome can benefit from assisted reproductive technologies.Fertility and Sterility; 80:903-6 (2003)
 7. Uluğ U, Jozwiak EA, Mesut A, Berksoy MM, Bahceci M. Survival rates during the first trimester of multiple gestations achieved by ICSI: a report of 1448 consecutive multiples.Human Reproduction; 19:360-4 (2004)
 8. Uluğ U, Jozwiak EA, Mesut A, Bener F, Bahceci M. Monochorionic triplets following intracytoplasmic sperm injection: a report of two consecutive cases.Gynecologic Obstetric Investigation; 57:177-8 (2004)
 9. Ciray HN,Uluğ U, Bahceci M. Transfer of early-cleaved embryos increases implantation rate in patients undergoing ovarian stimulation and ICSI-embryo transfer. Reproductive Biomedicine Online; 8:219-23 (2004)
 10. Karagenc L, Yalcin E,Uluğ U, Bahceci M. Administration of increasing amounts of gonadotrophin compromises preimplantation development of parthenogenetic mouse embryos. Reproductive Biomedicine Online; 8:628-34 (2004)
 11. Uluğ U, Ben-Shlomo I, Bahceci M. Predictors of success during the coasting period in high-responder patients undergoing controlled ovarian stimulation for assisted conception.Fertility and Sterility; 82:338-42 (2004)
 12. Jozwiak EA,Uluğ U, Mesut A, Erden HF, Bahceci M. Prenatal karyotypes of fetuses conceived by intracytoplasmic sperm injection. Fertility and Sterility; 82:628-33 (2004)
 13. Uluğ U, Ciray NH, Tuzlali P, Bahceci M. Partial hydatidiform mole following the transfer of single frozen-thawed embryo subsequent to ICSI.Reproductive Biomedicine Online; 9:442-6 (2004)
 14. Karagenc L, Sertkaya Z, Ciray N,Uluğ U, Bahceci M. Impact of oxygen concentration on embryonic development of mouse zygotes. Reproductive Biomedicine Online; 9:409-17 (2004)
 15. Bahceci M,Uluğ U. Does underlying infertility aetiology impact on first trimester miscarriage rate following ICSI? A preliminary report from 1244 singleton gestations. Human Reproduction; 20:717-21 (2005)
 16. Bahceci M,Uluğ U, Ben-Shlomo I, Erden HF, Akman MA. Use of a GnRH antagonist in controlled ovarian hyperstimulation for assisted conception in women with polycystic ovary disease: a randomized, prospective, pilot study. Journal of Reproductive Medicine; 50:84-90 (2005)
 17. Uluğ U, Ben-Shlomo I, Tosun S, Erden HF, Akman MA, Bahceci M. Reproductive performance of women with hypogonadotropic hypogonadism in an in-vitro fertilization program.Journal of Assisted Reproduction and Genetics; 22: 167- 171 (2005)
 18. Uluğ U, Mesut A, Jozwiak EA, Bahceci M. Succesful pregnancy in a liver transplant patient following controlled ovarian hyperstimulation and ICSI. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 22: 311-313 (2005)
 19. Uluğ U, Bener F, Karagenç L, Çiray HN, Bahçeci M. Outcomes in couples undergoing ICSI: comparison between fresh and frozenthawed surgically retrieved spermatozoa.International Journal of Andrology.;28:343-9. (2005)
 20. Çıray HN, Bener F, Karagenç L,Uluğ U, Bahçeci M. The impact of assisted hatching on the outcome of women with endometriosis undergoing assisted conception. Human Reproduction. 20; 2546-49 (2005)
 21. Uluğ U, Bahçeci M. Ependymal versus testicular spermatozoa. Fertility and Sterility. 84: 266-7 (2005)
 22. Bahçeci M, Çıray HN, Karagenç L,Uluğ U, Bener F. Does the concentration of Oxygen have any impact during the incubation of embryos undergoing ICSI-ET: a prospective randomized study. Reproductive Biomedicine Online. 11: 438-443 (2005)
 23. Çıray HN, Karagenç L,Uluğ U, Bener F, Bahçeci M. Use of both early cleavage and day 2 mononucleation are correlated to yield embryos with high potential in intracytoplasmic sperm injection cycles. Fertility and Sterility. 84:1411-6 (2005)
 24. Bahçeci M,Uluğ U, Erden HF, Mesut A, Jozwiak EA. Elevated Estradiol levels are not associated with increased miscarriage rate in the first trimester among singleton gestations conceived by assisted conception treatment. Reproductive Biomedicine Online. 12:33-8. (2006)
 25. Çıray HN, Karagenc L,Uluğ U, Bener F, Bahçeci M. Early cleavage morphology affects quality and implantation potential of day 3 embryos. Fertility and Sterility. 85: 358-65 (2006)
 26. Bahçeci M,Uluğ U, Tosun S, Erden HF, Bayazit N. Impact of coasting in patients undergoing controlled ovarian stimulation with the gonadotropin-releasing hormone antagonist cetrorelix. Fertility and Sterility, 85: 1523-5 (2006)
 27. Bahçeci M, Uluğ U, Çıray HN, Akman MA, Erden HF. The efficiency of changing embryo transfer time from day 3 to day 2 among women with poor ovarian response: a prospective randomized trial.Fertility and Sterility, 86: 81-5 (2006)
 28. Uluğ U, Tosun S, Jozwiak EA, Mesut A, Şişmanoğlu A, Bahçeci M. Subclinical pregnancy losses among women undergoing in-vitro fertilization with ICSI.Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 23: 261-7 (2006)
 29. Çıray HN,Uluğ U, Erden HF, Tosun S, Bahçeci M. The outcome of 1114 ICSI and embryo transfer cycles of women 40 years of age and over. Reproductive                            Biomedicine Online, 13: 516-522 (2006)
 30. Çıray HN, Karagenç L,Uluğ U, Bener F, Bahçeci M. Interpretations of multinucleation- is it ever normal ? Fertility and Sterility, 86: 485 (2006)
 31. Bahçeci M,Uluğ U, Turan E, Akman MA. Comparisons of follicular levels of sex   steroids, gonadotropins and insulin  like growth factor -1 (IGF-1) and epidermal growth factor (EGF) in poor responder and normo responder patients   undergoing ovarian stimulation with GnRH antagonist. European Journal of Obstetrics & Gynecology and  Reproductive Biology, 130: 93-98 (2007)
 32. Uluğ U, Turan E, Erden HF, Bahçeci M. Comparison of preovulatory follicular concentrations of epidermal growth factor, insulin like growth factor-1, and inhibins A and B in women undergoing assisted conception treatment with gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonists and antagonists.Fertility and Sterility, 87: 995-998 (2008)
 33. Kumbak B.Uluğ U, Erzik B, Akbas H, Bahceci M. Early clinical pregnancy loss rate in poor responder patients does not change compared to age-matched normo-responders. Fertility and Sterility, 91: 106-9 (2009)
 34. Kumbak B, Erden HF, Tosun S, Akbas H,Uluğ U, Bahceci M. Outcome of ICSI in patients with an endometrial thickness less than 7mm. Reproductive Biomedicine Online, 18: 79-84 (2009)
 35. Uluğ U, Bahceci M. Eficacy and safety of HMG versus r-FSH.Reproductive Biomedicine Online, 16: 599 (2008)
 36. Bahçeci M,Uluğ U, Erden HF, Tosun S, Çıray HN. Frozen-thawed cleavage stage embryo transfer cycles after previous GnRH agonist or antagonist stimulation. Reproductive Biomedicine Online,18: 66-72 (2009)
 37. Bahçeci M,Uluğ U. Route of progesterone administration for luteal phase support may affect outcome of controlled ovarian hyperstimulation for IVF with ICSI using GnRH antagonist. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 25: 499-502 (2008)
 38. Bahçeci M,Uluğ U, Şimanoğlu A, Tosun S, Cengiz B. Early pregnancy loss rates were different among singleton gestations conceived by ICSI using GnRH agonist and antagonist. Journal of Assisted Reproduction and Genetic;26:2279 (2009)
 39. Sismanoglu A,Tekin HIErden FCiray NHUluğ UBahceci M. Ovulation triggering with GnRH agonist vs. hCG in the               same egg donor population undergoing donor oocyte cycles with GnRH antagonist: a prospective randomized cross-over                   trial. Journal of Assisted Reproduction and Genetics.;26:251-6 (2009)
 40. Bahçeci M, Şişmanoğlu A,Uluğ U. Comparison of Cabergoline and Bromocriptine in women with asymptomatic incidental hyperprolactinemia undergoing ICSI-ET. Gynecological Endocrinology, 26: 505-8 (2010)
 41. Uluğ U, Bahçeci M. Does the Estradiol level on HCG day have any impact in pregnancy rates in patients treated with rec-FSH/GnRH.Human Reproduction: 25:809-10 (2010)
 42. Cıray HN, Çoban O, Hacifazlioğlu O,Uluğ U, Bahçeci M. Birth after oocyte refrigeration for 12 hours. Fertility and Sterility, 94: 1769 (2010)
 43. Bahçeci M, Uluğ U. Progesterone administration route in GnRH antagonist cycles. Fertility and Sterility, 94:e47 (2010)
 44. UluğU, Ben-Shlomo I, Bahçeci M. How should we define success in ART. Is live birth rate gold standard measurement? Journal of Assisted Reproduction and Genetics.: 27: 691-3 (2010)
 45. Bakırcıoğlu E,Uluğ U, Erden HF, Çıray HN, Bahçeci M. Klinefelter Syndrome: Does It Confer A Bad Prognosis In Treatment Of Nonobstructive Azoospermia? Fertility and Sterility, 95: 1696-9 (2011)
 46. Serdarogullari M, Findikli N, Goktas C, Sahin O,Ulug U, Yagmur E, Bahceci M. Comparison of gender-specific human embryo development characteristics by time-lapse technology. Reprod Biomed Online. 29: 193-9 (2014)

Science Citation Index'e kayıtlı dergilerde basılmış yayınlar

 1. Uluğ U, Goldman S, Ben-Shlomo I, Shalev E. Matrix metalloproteinase (MMP)-2 and MMP-9 and their inhibitor, TIMP-1, in human term decidua and fetal membranes: the effect of prostaglandin F(2alpha) and indomethacin.Molecular Human Reproduction. ;7:1187-93 (2001)
 2. Uluğ U, Bahceci M, Erden HF, Shalev E, Ben-Shlomo I. The significance of coasting duration during ovarian stimulation for conception in assisted fertilization cycles.Human Reproduction.;17:310-3 (2002)
 3. Jozwiak EA,Uluğ U, Akman MA, Bahceci M. Successful resection of a heterotopic cervical pregnancy resulting from intracytoplasmic sperm injection. Fertility and Sterility;79:428-30 (2003)
 4. Uluğ U, Ben-Shlomo I, Turan E, Erden HF, Akman MA, Bahceci M. Conception rates following assisted reproduction in poor responder patients: a retrospective study in 300 consecutive cycles.Reproductive Biomedicine Online. 2003 ;6:439-43 (2003)
 5. Uluğ U, Aksoy E, Erden H, Bayazit N, Bahceci M. Bilateral internal jugular venous thrombosis following successful assisted conception in the absence of ovarian hyperstimulation syndrome. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology;109:231-3 (2003)
 6. Uluğ U, Bener F, Akman MA, Bahceci M. Partners of men with Klinefelter syndrome can benefit from assisted reproductive technologies.Fertility and Sterility; 80:903-6 (2003)
 7. Uluğ U, Jozwiak EA, Mesut A, Berksoy MM, Bahceci M. Survival rates during the first trimester of multiple gestations achieved by ICSI: a report of 1448 consecutive multiples.Human Reproduction; 19:360-4 (2004)
 8. Uluğ U, Jozwiak EA, Mesut A, Bener F, Bahceci M. Monochorionic triplets following intracytoplasmic sperm injection: a report of two consecutive cases.Gynecologic Obstetric Investigation; 57:177-8 (2004)
 9. Ciray HN,Uluğ U, Bahceci M. Transfer of early-cleaved embryos increases implantation rate in patients undergoing ovarian stimulation and ICSI-embryo transfer. Reproductive Biomedicine Online; 8:219-23 (2004)
 10. Karagenc L, Yalcin E,Uluğ U, Bahceci M. Administration of increasing amounts of gonadotrophin compromises preimplantation development of parthenogenetic mouse embryos. Reproductive Biomedicine Online; 8:628-34 (2004)
 11. Uluğ U, Ben-Shlomo I, Bahceci M. Predictors of success during the coasting period in high-responder patients undergoing controlled ovarian stimulation for assisted conception.Fertility and Sterility; 82:338-42 (2004)
 12. Jozwiak EA,Uluğ U, Mesut A, Erden HF, Bahceci M. Prenatal karyotypes of fetuses conceived by intracytoplasmic sperm injection. Fertility and Sterility; 82:628-33 (2004)
 13. Uluğ U, Ciray NH, Tuzlali P, Bahceci M. Partial hydatidiform mole following the transfer of single frozen-thawed embryo subsequent to ICSI.Reproductive Biomedicine Online; 9:442-6 (2004)
 14. Karagenc L, Sertkaya Z, Ciray N,Uluğ U, Bahceci M. Impact of oxygen concentration on embryonic development of mouse zygotes. Reproductive Biomedicine Online; 9:409-17 (2004)
 15. Bahceci M,Uluğ U. Does underlying infertility aetiology impact on first trimester miscarriage rate following ICSI? A preliminary report from 1244 singleton gestations. Human Reproduction; 20:717-21 (2005)
 16. Bahceci M,Uluğ U, Ben-Shlomo I, Erden HF, Akman MA. Use of a GnRH antagonist in controlled ovarian hyperstimulation for assisted conception in women with polycystic ovary disease: a randomized, prospective, pilot study. Journal of Reproductive Medicine; 50:84-90 (2005)
 17. Uluğ U, Ben-Shlomo I, Tosun S, Erden HF, Akman MA, Bahceci M. Reproductive performance of women with hypogonadotropic hypogonadism in an in-vitro fertilization program.Journal of Assisted Reproduction and Genetics; 22: 167- 171 (2005)
 18. Uluğ U, Mesut A, Jozwiak EA, Bahceci M. Succesful pregnancy in a liver transplant patient following controlled ovarian hyperstimulation and ICSI. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 22: 311-313 (2005)
 19. Uluğ U, Bener F, Karagenç L, Çiray HN, Bahçeci M. Outcomes in couples undergoing ICSI: comparison between fresh and frozenthawed surgically retrieved spermatozoa.International Journal of Andrology.;28:343-9. (2005)
 20. Çıray HN, Bener F, Karagenç L,Uluğ U, Bahçeci M. The impact of assisted hatching on the outcome of women with endometriosis undergoing assisted conception. Human Reproduction. 20; 2546-49 (2005)
 21. Uluğ U, Bahçeci M. Ependymal versus testicular spermatozoa. Fertility and Sterility. 84: 266-7 (2005)
 22. Bahçeci M, Çıray HN, Karagenç L,Uluğ U, Bener F. Does the concentration of Oxygen have any impact during the incubation of embryos undergoing ICSI-ET: a prospective randomized study. Reproductive Biomedicine Online. 11: 438-443 (2005)
 23. Çıray HN, Karagenç L,Uluğ U, Bener F, Bahçeci M. Use of both early cleavage and day 2 mononucleation are correlated to yield embryos with high potential in intracytoplasmic sperm injection cycles. Fertility and Sterility. 84:1411-6 (2005)
 24. Bahçeci M,Uluğ U, Erden HF, Mesut A, Jozwiak EA. Elevated Estradiol levels are not associated with increased miscarriage rate in the first trimester among singleton gestations conceived by assisted conception treatment. Reproductive Biomedicine Online. 12:33-8. (2006)
 25. Çıray HN, Karagenc L,Uluğ U, Bener F, Bahçeci M. Early cleavage morphology affects quality and implantation potential of day 3 embryos. Fertility and Sterility. 85: 358-65 (2006)
 26. Bahçeci M,Uluğ U, Tosun S, Erden HF, Bayazit N. Impact of coasting in patients undergoing controlled ovarian stimulation with the gonadotropin-releasing hormone antagonist cetrorelix. Fertility and Sterility, 85: 1523-5 (2006)
 27. Bahçeci M, Uluğ U, Çıray HN, Akman MA, Erden HF. The efficiency of changing embryo transfer time from day 3 to day 2 among women with poor ovarian response: a prospective randomized trial.Fertility and Sterility, 86: 81-5 (2006)
 28. Uluğ U, Tosun S, Jozwiak EA, Mesut A, Şişmanoğlu A, Bahçeci M. Subclinical pregnancy losses among women undergoing in-vitro fertilization with ICSI.Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 23: 261-7 (2006)
 29. Çıray HN,Uluğ U, Erden HF, Tosun S, Bahçeci M. The outcome of 1114 ICSI and embryo transfer cycles of women 40 years of age and over. Reproductive                           Biomedicine Online, 13: 516-522 (2006)
 30. Çıray HN, Karagenç L,Uluğ U, Bener F, Bahçeci M. Interpretations of multinucleation- is it ever normal ? Fertility and Sterility, 86: 485 (2006)
 31. Bahçeci M,Uluğ U, Turan E, Akman MA. Comparisons of follicular levels of sex   steroids, gonadotropins and insulin  like growth factor -1 (IGF-1) and epidermal growth factor (EGF) in poor responder and normo responder patients   undergoing ovarian stimulation with GnRH antagonist. European Journal of Obstetrics & Gynecology and  Reproductive Biology, 130: 93-98 (2007)
 32. Uluğ U, Turan E, Erden HF, Bahçeci M. Comparison of preovulatory follicular concentrations of epidermal growth factor, insulin like growth factor-1, and inhibins A and B in women undergoing assisted conception treatment with gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonists and antagonists.Fertility and Sterility, 87: 995-998 (2008)
 33. Kumbak B.Uluğ U, Erzik B, Akbas H, Bahceci M. Early clinical pregnancy loss rate in poor responder patients does not change compared to age-matched normo-responders. Fertility and Sterility, 91: 106-9 (2009)
 34. Kumbak B, Erden HF, Tosun S, Akbas H,Uluğ U, Bahceci M. Outcome of ICSI in patients with an endometrial thickness less than 7mm. Reproductive Biomedicine Online, 18: 79-84 (2009)
 35. Uluğ U, Bahceci M. Eficacy and safety of HMG versus r-FSH.Reproductive Biomedicine Online, 16: 599 (2008)
 36. Bahçeci M,Uluğ U, Erden HF, Tosun S, Çıray HN. Frozen-thawed cleavage stage embryo transfer cycles after previous GnRH agonist or antagonist stimulation. Reproductive Biomedicine Online,18: 66-72 (2009)
 37. Bahçeci M,Uluğ U. Route of progesterone administration for luteal phase support may affect outcome of controlled ovarian hyperstimulation for IVF with ICSI using GnRH antagonist. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 25: 499-502 (2008)
 38. Bahçeci M,Uluğ U, Şimanoğlu A, Tosun S, Cengiz B. Early pregnancy loss rates were different among singleton gestations conceived by ICSI using GnRH agonist and antagonist. Journal of Assisted Reproduction and Genetic;26:2279 (2009)
 39. Sismanoglu A,Tekin HIErden FCiray NHUluğ UBahceci M. Ovulation triggering with GnRH agonist vs. hCG in the              same egg donor population undergoing donor oocyte cycles with GnRH antagonist: a prospective randomized cross-over                   trial. Journal of Assisted Reproduction and Genetics.;26:251-6 (2009)
 40. Bahçeci M, Şişmanoğlu A,Uluğ U. Comparison of Cabergoline and Bromocriptine in women with asymptomatic incidental hyperprolactinemia undergoing ICSI-ET. Gynecological Endocrinology, 26: 505-8 (2010)
 41. Uluğ U, Bahçeci M. Does the Estradiol level on HCG day have any impact in pregnancy rates in patients treated with rec-FSH/GnRH.Human Reproduction: 25:809-10 (2010)
 42. Cıray HN, Çoban O, Hacifazlioğlu O,Uluğ U, Bahçeci M. Birth after oocyte refrigeration for 12 hours. Fertility and Sterility, 94: 1769 (2010)
 43. Bahçeci M, Uluğ U. Progesterone administration route in GnRH antagonist cycles. Fertility and Sterility, 94:e47 (2010)
 44. UluğU, Ben-Shlomo I, Bahçeci M. How should we define success in ART. Is live birth rate gold standard measurement? Journal of Assisted Reproduction and Genetics.: 27: 691-3 (2010)
 45. Bakırcıoğlu E,Uluğ U, Erden HF, Çıray HN, Bahçeci M. Klinefelter Syndrome: Does It Confer A Bad Prognosis In Treatment Of Nonobstructive Azoospermia? Fertility and Sterility, 95: 1696-9 (2011)
 46. Serdarogullari M, Findikli N, Goktas C, Sahin O,Ulug U, Yagmur E, Bahceci M. Comparison of gender-specific human embryo development characteristics by time-lapse technology. Reprod Biomed Online. 29: 193-9 (2014)

Uluslararası Toplantılardaki Bildiri ve Posterler

 1. Yücelten AD, Gürbüz O, Erenus M, Durmuşoğlu F, Uluğ U Comparison of finasteride versus spironolactone in the treatment of idiopathic hirsutism. 6th Congress of the European Academy of Dermatolgy and Venerology, Dublin, İrlanda (1997)
 2. Zheng XZ, Uluğ U, Yazigi RA, Baramki TA, Compton G Katz E. Assisted hatching does not affect the outcome of cryopreservation of mouse 4-cell embryos. American Society for Reproductive Medicine meeting, San Francisco, A.B.D. (1999)
 3. Uluğ U, Karabacak O, Yazigi RA, Katz E Impaired implantation and pregnancy women exposed to DES in-utero undergoing IVF-ET.: American Society for Reproductive Medicine meeting, San Francisco, A.B.D. (1999)
 4. Uluğ U, Weiss A, Goldman S, Ben-Shlomo I, Shalev E An in-vitro model assessing matrix metalloproteinase activity in the late gestation fetal maternal interface. Society for Maternal-Fetal Medicine annual meeting, New Orleans, A.B.D. (2002)‏
 5. Bahçeci M, Uluğ U, Erden HF, Akman MA. Retrospective analysis of women with PCOS undergoing assisted conception treatment with GnRH antagonist. GnRH analogue congress, Salzburg, Avusturya (2005)
 6. Uluğ U, Çıray HN, Tosun S, Bahçeci M. The impact of testicular spermatozoa for ICSI on the outcome of cryopreserved-thawed embryo transfers. American Society for Reproductive Medicine meeting, New Orleans, A.B.D. (2006)
 7. Uluğ U, Tosun S, Erden HF, Bahçeci M. Outcome of cycles in which Estradiol level drop was observed following GnRH antagonist administration in women undergoing controlled ovarian stimulation for IVF/ICSI. American Society for Reproductive Medicine meeting, New Orleans, A.B.D (2006)
 8. Şişmanoğlu A, Tekin Hİ, Turan E, Jozwiak EA, Uluğ U. Obstetric outcome of pregnancies conceived by oocyte donation. 6th Mediterennian Society for Reproductive Medicine Congress, Antalya (2007)
 9. Şişmanoğlu A, Tekin Hİ, Çoban Ö, Turan E, Uluğ U. Results of egg donation procedure and its relationship to the age of the recipient. 6th Mediterennian Society for Reproductive Medicine Congress, Antalya (2007)
 10. Sismanoglu A, Tekin HI, Coban O, Turan E, Uluğ U The age of the male partner of the recipient in egg donation procedure a possible factor in declining pregnancy rates. American Society for Reproductive Medicine meeting, Washington DC, A.B.D (2007)
 11. Uluğ U, Çıray HN, Erden HF, Tosun SB, Bahçeci M. Outcome of ICSI cycles with single oocyte retrieval. Does ovarian stimulation with gonadotropins have any impact ? American Society for Reproductive Medicine meeting, San Fransisco, A.B.D (2008)
 12. Bakircioglu E, Erden HF, Çıray HN, Uluğ U, Bahceci M. The Combination of Gonadotropin Therapy and ICSI in the Treatment of Male Hypogonadotropic Hypogonadism. American Society for Reproductive Medicine meeting, San Fransisco, A.B.D (2008)
 13. Bakircioglu E, Kaplancan, Erden HF, Çıray HN, Uluğ U, Bahceci M Comparison of intracytoplasmic sperm injection outcomes in patients with nonobstructive azoospermia, cryptozoospermia and oligozoospermia. American Society for Reproductive Medicine meeting, San Fransisco, A.B.D (2008)
 14. Çıray HN, Aksoy T, Yaramancı K, Uluğ U, Bahçeci M. Reduced 0xygen concentration in first 3 days of culture yields more blastocysts with beter quality: A prospective randomized study on sibling oocytes. European society of Human Reproduction and Embryology, Barcelona, İspanya (2008)
 15. Kumbak B, Erzik B, Akbaş H, Uluğ U, Bahçeci M. 5.006 Clinical pregnancy and live birth rates in women ≥38 years old undergoing IVF with and without PGD. 2nd Congress of the Asia Pacific Initiative on Reproduction and 6th Biennial Meeting of the Pacific Rim Society for Fertility & Sterility. Singapur (2008)
 16. E Bakırcıoğlu, T Kaplancan, E Yağmuroğlu, HF Erden, U Uluğ, M Bahçeci. Comparison of ICSI outcomes between nonobstructive azoospermic males with normal karyotype and klinefelter’s syndrome. American Society for Reproductive Medicine Meeting, Denver, A.B.D. (2009)
 17. Bakircioğlu E, Erden HF, Uluğ U, Kaplancan T, Bahçeci M. Klinefelter syndrome; is it a bad pronosis in infertility treatment of non-obstructive azoospermia. American Urology Association meeting, San Francisco, A.B.D. (2010)
 18. Uluğ U. Prevention strategy for OHSS; Coasting. Is it safe and effective ? British Fertility Society, Dublin, İrlanda                (2011)
 19. A. Bayram, U Uluğ, E Bakırcıoğlu N Çiray O Şahin M. Bahçeci Comparison of pregnancy and implantation rates of frozen-thawed embryos fertilized with fresh or frozen-thawed testicular sperm and fresh ejaculated sperm of normospermic and oligospermic patients. American Society for Reproductive Medicine meeting, Orlando, A.B.D. (2011)
 20. M. Serdarogullari, A. Bayram, M.E. Bakircioglu, U Ulug, H. Erden, M. Bahceci Does extensive sperm search and recovery affect ICSI outcomes in men with non-obstructive azoospermia?. ASRM Meeting, San Diego, A.B.D. (2012)
 21. Goktolga U, N. Findikli, M. Serdarogullari Ulug U, M. Bahceci Clinical adaptation to the new IVF legislation that limits the number of      embryos to be transfered: experiences from a large group ASRM Meeting, Boston, A.B.D. (2013)
 22. Predictive and prognostic value of serum beta hCG hormone measurement in single or double day 3 vs. day 5 embryo transfers E. Oral,  Goktolga U, N. Findikli, G. Karlikaya Ulug U, M. Bahcecİ ASRM Meeting, Boston, A.B.D. (2013)
 23. M. Gultomruk, , N. Findikli, T. Aksoy, M. Serdarogullari, E. Yagmur, A. Aktan, U. Ulug, M. Bahceci. Intrauterine administration of autologous mononuclear cells (AMC) before embryo transfer (ET) in blastocyst stage: Is it useful approach in cases with recurrent implantation failure (RIF), ESHRE, Munich, Almanya (2014)
 24. O. Sahin, M. Serdarogullari, N. Findikli, M. Gultomruk, T. Aksoy, U. Ulug, M. Bahceci. The effect of sperm source and artificial oocyte activation (AOA) on early embryo morphokinetics can diminish before implantation, ESHRE, Munich, Almanya (2014)

Uluslararası Kitaplarda Basılmış Bölümler

 1. Katz E, Uluğ U. Menstruel Cycle, Pediatric and Adolescent Gynecology, Editörler: Sue Ellen Carpenter ve John Rock.Lippincot Williams and Wilkins, Baltimore, A.B.D. (2000)

Ulusal Dergilerde Basılmış Yayınlar

 1. Kavak NZ, Ceyhan N, Uluğ U Hodgkin lymphoma and pregnancy. Klinik Bilimler Kadın Doğum: 1, 1-2 (1995)
 2. Uluğ U, Erenus M, Dökmeci CO, Durmuşoğlu F, Pekin S.A Krukenberg tumor case presenting with hirsutism: Marmara Medical Journal: 9, 31-33 (1996)
 3. Akman MA, Erenus M, Uluğ U, Pekin. Preeklampsinin erken tanısında idrar kalsiyum ve mikroalbumin değerlerinin yeri: Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni:7, 8-11 (1996)
 4. Uluğ U, Akman MA, Erenus M. Management of the vaginal bleeding on continuous hormone replacement therapy. Marmara Medical Journal: 10, 203-205 (1997)
 5. Uluğ U, Erenus M, Dökmeci CO, Gürses L, Ergun T, Eren F. Congenital Syphilis: Marmara Medical Journal: 10, 42-44 (1997)
 6. Erenus M, Uluğ U, Başgül A. The impact of one alpha calcidiol in the treatment of postmenopausal osteoporosis. Marmara Medical Journal: 12, 63-66 (1999)
 7. Uluğ U, Jozwiak EA, Mesut A, Bahçeci M. Acrania-exencephaly-anensefali sekuensinin 3 boyutlu USG ile tanısı ve ikiz gebelerde yaklaşım. Kadın Doğum Dergisi:1, 270-73 (2003)
 8. Uluğ U, Bahçeci M. Matrix metalloproteinazların preterm eylemdeki rolleri. Kadin Doğum Dergisi: 1, 120-24 (2004)
 9. Ciray HN, Uluğ U, Bahçeci M. Erken bölünmenin embriyo üzerine etkileri. Türk İnfertilite Dergisi: 12, 10-17 (2004)
 10. Uluğ U, Mesut A, Jozwiak, EA, Bahçeci M. Twin reversed arteriel perfusion sendromunun (TRAP) ilk trimesterde tanısı: olgu sunumu. Kadın Doğum Dergisi: 3, 491-94 (2005)
 11. Uluğ U , Bahçeci M. Artifisyel inseminasyon sonrası gelişen servikal ektopik gebeliğin 3 boyutlu ultrasonografi ile görüntülenmesi ve histeroskopik tedavisi: olgu sunumu. Kadın Doğum Dergisi. 3, 611- 13 (2005)
 12. Uluğ U, Bener F, Kaplancan T, Çıray HN, Bahçeci M. Cerrahi Yöntemle elde edilmiş spermatozoa olgularında ICSI sonuçları: Üremeye yardımcı tedavi merkezinin ilk 5 yıllık deneyimi. Türk Infertilite Dergisi: 13, 124-130 (2005)
 13. Uluğ U, Tosun SB, Mesut A, Bahçeci M. IVF programında tekrarlayan implantasyon yetmezliği olan hastalarda kombine düşük doz aspirin ve heparin kullanımının sonuçları. Türk Infertilite Dergisi, 13, 317-322 (2005)
 14. Uluğ U, Şişmanoğlu A, Tosun SB, Mesut A, Bahçeci M. Üremeye yardımcı tedavi gören hastalarda biyokimyasal gebelik bir sonraki siklusta gebelik şansını arttırır mı ? Türk Infertilite Dergisi, 13, 311-315 (2005)
 15. Uluğ U, Tosun SB, Şişmanoğlu A, Bahçeci M. Intra-operatif saptanan bilateral tubal üçüz gebelik: olgu sunumu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi: 20, 170-173 (2006)
 16. Uluğ U, Mesut A, Jozwiak, EA, Bahçeci M. Viabilite sınırını geçmiş ICSI sonrası gerçekleşen üçüz gebeliklerin obstetrik sonuçları. Jinekolojik ve Obstetrik Dergisi, 20, 109-113 (2006)
 17. Uluğ U, Jozwiak EA, Bahçeci M. İkiz gebeliklerde birinci trimester ense kalınlığı ve doğum ağırlıklarındaki diskordans ilişkisi. Kadın Doğum Dergisi, 4, 838-841 (2006)
 18. Uluğ U, Erzik B, Remzi N, Çizmeci Ç, Bahçeci M. Nulligravid kadınlarda mesane boynu hipermobilitesinin transperineal sonografi ile değerlendirilmesi ve intravenöz anestezinin etkisi: klinik deneysel araştırma. Kadın Doğum Dergisi: 4, 893-897 (2006)
 19. Uluğ U, Bahçeci M. Sistemik Metotraksat tedavisine yanıt vermeyen kornual gebeliğin laparoskopik eksizyonu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi: 3, 299-302 (2006)
 20. Uluğ U, Erzik B, Jozwiak EA, Bahçeci M. İkiz gebelerde ilk trimester maternal aneminin erken doğum riskine ve bebek ağırlığına etkisi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 16, 224-228 (2006)
 21. Bahçeci M, Uluğ U. Endometrioma ve Tedavisi. Aktüel Tıp Dergisi. 11, 35-38 (2006)
 22. Uluğ U, Jozwiak EA, Tosun S, Bahçeci M. The rate of increase in serum βhCG during the first 8 weeks of gestational life is not constant and different between singletons and twins. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, Jinekoloji Obstetrik Pediatrik Klinikleri 37, 29-32 (2006)
 23. Uluğ U, Demirören T, Has R, Yüksel A, Bahçeci M. Successful management of cesarian scar pregnancy with systemic methotrexate. Medical Network Gynecology, Obstetrics and Reproductive Medicine 12, 219-221 (2006)
 24. Uluğ U, Jozwiak EA, Tosun S, Bahçeci M. Birinci trimesterde vaginal kanama ve intrauterin hematom görünen gebelerde preterm doğum riski. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, Jinekoloji Obstetrik Pediatrik Klinikleri (2006)
 25. Uluğ U, Akbaş H, Bahçeci M. Bilateral endometrioma ve tek taraflı dermoid kisti olan hastaya laparoskopik yaklaşım: Olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi (2006)
 26. Uluğ U, Jozwiak EA, Tosun S, Bahçeci M. İkiz ve tekil gebeliklerde transvaginal ultrasonografi ile değerlendirilen erken midtrimester servikal kanal uzunluklarının karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi (2006)
 27. Uluğ U, Oral E. Over Rezerv Testlerinde Yenilikler. Jinekoloji Obstetri Forumu 2, 1-6, (2010)

Ulusal Toplantılardaki Bildiri ve Posterler

 1. Uluğ U, Başgül A, Erenus M. Hormon replasman tedavisinde mammografi bulguları. Ulusal Reprodüktif Endokrinoloji ve Menopoz Kongresi, Antalya (1997)
 2. Uluğ U, Tosun S, Mesut A, Bahçeci M. GnRH antagonist kullanılarak kontrollü ovaryen hiperstimülasyon ve ICSI uygulanmış olgularda ilk trimester gebelik sonuçları. Palandöken Kadın Doğum Kongresi, Erzurum (2006)
 3. Uluğ U, Çıray HN, Bener F, Tosun S, Bahçeci M. ICSI sonrası dondurulmuş çözülmüş embriyo transferlerinde gebelik sonuçları. Palandöken Kadın Doğum Kongresi, Erzurum, (2006)
 4. Uluğ U, Jozwiak, EA, Mesut A, Bahçeci M. ICSI ile gebe kalan ikiz gebeliklerde haftalara göre ortalama doğum ağırlıkları: 1083 olgunun değerlendirilmesi. Palandöken Kadın Doğum Kongresi, Erzurum (2006)
 5. Uluğ U, Jozwiak E, Mesut A, Bahçeci M. İkiz gebeliklerde erken orta trimester umblikal arter Doppler pulsalite indeks dağılımı. I. Jinekoloji ve Obstetrikde adli sorunlar Kongresi, Ankara, (2006)
 6. Jozwiak E, Uluğ U, Tekin Hİ, Bahçeci M. Oosit donasyonu ile gebe kalmış 38 yaş üstü kadınlarda ikinci trimester amniyosentez sonuçları. I. Jinekoloji ve Obstetrikde adli sorunlar Kongresi, Ankara, (2006)
 7. Uluğ U, Jozwiak EA, Erzik B, Bahçeci M. Birinci Trimesterde vaginal kanama ve intrauterin hematom saptanan gebelerde erken doğum riski. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, (2006)
 8. Uluğ U, Bahçeci M. ICSI gebeliklerinde midtrimester ultrasonografik değerlendirmede saptanan izole ekojenik intrakardiak fokus prevelansı. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, (2006)
 9. Uluğ U, Tosun S, Kurt E, Bahçeci M. Kontrollü ovaryen hiperstimülasyonda GnRH antagonist kullanım sayısının ICSI sonuçlarına etkisi. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, (2006)
 10. Jozwiak EA, Uluğ U, Bahçeci M. ICSI ile elde edilmiş ikiz gebeliklerde amniyosentez ile prenatal karyotip sonuçları. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, (2006)
 11. A Bayram. O Şahin M Çoban N Çıray, U Uluğ S Tosun M Bahçeci. IVM ve HTF bazlı solüsyonlarda inkübe edilen insan immatür oositlerinin döllenme ve gelişimlerinin karşılaştırılması. I. Klinik Embriyoloji Derneği Kongresi İzmir (2011)
 12. Bayram. O Şahin M Çoban N Çıray, U Uluğ S Tosun M Bahçeci. Dinamik embriyo izleme sistemi ile cerrahi yöntemle sperm bulunan hastalar ile ejakülat spermi kullanılan hastaların, döllenme ve ilk yarıklanma sürelerinin karşılaştırılması. III. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi Antalya (2011)
 13. A. Bayram. H. Aslan, G Yurttaş, O Şahin, N Çıray, U Uluğ S Tosun M Bahçeci Blastocyst transfer experience of a single IVF center using a new sequential medium for the first 10 months. TAJEV kongresi Antalya (2011)

Ulusal Kitaplarda basılmış bölümler

 1. Bahçeci M, Uluğ U. Adhezyon formasyonu ve laparoskopi. Jinekolojik Laparoskopi. Editörler: Victor Gomel, Hikmet Hassa, Yücel Karaman ve ark., Atlas Kitapçılık,  2005.
 2. bahçeci M, Uluğ U. GnRH Antagonistleri. Yardımı Üreme Teknikleri Temel Klinik ve Embiryolojik Uygulamalar, Güneş Tıp Kitabevi, 2010
 3. Uluğ U. Polikistik Over Hastalarında Ovülasyon indüksiyonu. Jinekolojik Endokrinoloji ve Infertilite El Kitabı.  Güneş Tıp Kitapevi, 2013

Toplantı, Kurs ve Kongre Konuşmaları

 1. Kontrollü ovaryen hiperstimülasyonda ‘coasting’ rolü. İstanbul IVF grubu aylık toplantısı, (İstanbul 2005)
 2. Factors affecting the outcome in oocyte donation programs. 6th Mediterennian Society for Reproductive Medicine Congress, (Antalya 2007)
 3. Ovulasyon stimulasyon protokollerinde LH/hCG rolü. Türk Alman Jinekoloji Deneği Kongresi, Ovülasyon indüksiyon kursu (Antalya 2007)
 4. IUI’da ovülasyon indüksiyonu. Organon destekli IUI kursu (İstanbul 2007)
 5. IUI’da ovülasyon indüksiyonu. Organon destekli IUI kursu (Sivas 2007)
 6. IUI’da ovülasyon indüksiyonu. Organon destekli IUI kursu (Samsun 2007)
 7. IUI ovülasyon indüksiyonu. Schering-Plough destekli IUI kursu (İstanbul 2008)
 8. IVF için hastanın hazırlanması 2. Güncel Üreme Endokrinolojisi ve Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi, Ovülasyon indüksiyon kursu (Çeşme 2008)
 9. Preimplantation Genetic Diagnosis. Zacharitie Toplantısı. Starazagora, Bulgaristan (2008)
 10. Clinical Efficiency of highly purified urinary FSH and rec-FSH. World Human Reproduction Congress, Venedik, (İtalya 2009)
 11. Ovulasyon stimulasyon protokollerinde LH/hCG rolü. Türk Alman Jinekoloji Deneği Kongresi, Ovülasyon indüksiyon kursu (Antalya 2007)
 12. OHSS önlenmesi için ‘Coasting’. Türk Alman Jinekoloji Deneği Kongresi, (Antalya 2009)
 13. Ovaryen stimülasyonda GnRH agonistleri ve antagonistleri. TJOD Kongresi. Ovülasyon indüksiyon kursu (Kıbrıs 2009)
 14. IUI sikluslarında prematür luteinizasyonu engellemek için GnRH antagonistlerinin rolü. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi (Antalya 2009)
 15. OHSS önleme stratejisi ‘Coasting’. TJOD Kongresi (Antalya 2010)
 16. ART Komplikasyonlar Azaltılabilir mi ?. TSRM Kongresi (Antalya 2010)
 17. IUI yönetimi. ÜTD Edirne Kursu (2010)
 18. KOH Mild Stimülasyon. İstanbul IVF grubu (2011)
 19. ART Komplikasyonlar Azaltılabilir mi?. ÜTD İzmir Kursu (2011)
 20. Addition of letrozole to controlled ovarian hyperstimulation cycles. Kosova-Albania Obstetrics and Gynecology societies conjoint meeting (Tiran 2011)
 21. Our experience with patients undergoing ICSI with testicular spermatozoa. Kosova-Albania Obstetrics and Gynecology societies conjoint meeting (Tiran 2011)
 22. GnRH analogues in controlled ovarian hyprstimulation. TARTEN meeting (İstanbul 2011)
 23. KOH sikluslarında Letrozol kullanımı. Türk Alman Jinekoloji Kongresi (Antalya 2011)
 24. İmplantasyonda hangisi daha önemli, embriyo, endometrial reseptivite, embriyo transferi, genetik. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Antalya (2011)
 25. Kötü over rezervinde ART sonuçları iyileştirilebilir mi?. TJOD Kongresi, Antalya (2012)
 26. Metforminin PCOS kullanımı, TJOD İstanbul Tartışmalı konular, İstanbul (2013)
 27. Surgical treatment of congenital uterine anomalies. Akdeniz Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Antalya (2013)
 28. Infertilitenin korunmasında ovülasyon indüksiyonu: opsiyonlar ve gerçekler. 4. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Antalya (2013)
 29. Embriyo transferinin optimizasyonu. Türk Alman Jinekoloji Eğitim Vakfi Kongresi. Antalya (2014)
 30. GnRH analoglarının endometrial reseptivite üzerine etkisi. TJOD Kongresi, Antalya (2014)
 31. Laparoskopik cerrahinin ART üzerine etkisi. TJOD Kongresi, Antalya (2014)
 32. Fertilitenin korunmasındaki yenilikler. ÜRSAK sempozyumu, İstanbul, (2014)
 33. The role of hystersocopy in the management of women undergoing IVF. European Society of Gynecologic Endoscopy meeting, Brüksel, Belçika (2014)
 34. Oosit aspiarsyonu Flushing yapılamalı mı?. TSRM Kongresi, Antalya (2014)

Oturum Başkanlıkları

 1. Follicular development session. 7th Meeting of Mediterennian Society for Reproductive Medicine, Hamamet, Tunus (2008)
 2. PCOS hastalarda IUI sikluslarında uriner FSH yeri. IBSA Uydu oturumu. Çukurova Üreme Endokrinolojisi ve Endoskopi Kongresi (Adana, 2009)
 3. ART Komplikasyonları Oturumu. III. Üreme Tıbbı Kongresi Antalya (2011)
 4. Reproductive Endocrinology II. ESHRE annual meeting İstanbul, (2012)
 5. Ovarian Stimulation. ESHRE annual meeting İstanbul, (2012)
 6. Endometriozis Cerrahi ve Medikal Tedavi Oturumu. II. Asya Endometriozis kongresi, İstanbul (2012)
 7. Üremeye Yardımcı Tedaviler oturumu. Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongesi, Uludağ, Bursa (2013)
 8. Embriyoloji oturumu. TJOD Kongesi, Antalya (2013)

Hakem Olunan Dergiler

 1. Reproductive Biomedicine Online
 2. Human Reproduction
 3. Journal of Assisted Reproduction and Genetics
 4. Journal of Turkish German Gynecologic Association Journal